SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

W wielu nowoczesnych przedsiębiorstwach niezbędna jest kontrola dostępu, pobytu oraz ruchu osobowego na całym obszarze firmy. Powoduje to wzrost bezpieczeństwa oraz skuteczniejsze zarządzanie firmą.
Niezbędnych informacji do kontroli dostępu może dostarczyć system oparty o niezawodne karty zbliżeniowe, przydzielane każdemu pracownikowi i okresowo gościom. Czytniki kodu zbliżonej karty montuje się przy każdych
ważnych drzwiach. Dzięki temu w bazie komputera można rejestrować wszystkie przejścia uprawnionych osób. Daje to, oprócz pełnej kontroli dostępu, możliwość określania miejsca pobytu wybranych osób i rejestrowania czasu pracy pracowników.

DOMOFONY

Wykonujemy instalacje domofonów, wideodomofonów oraz bramofonów w domach jedno i wielorodzinnych. Instalujemy sprzęt analogowy jak i cyfrowy, według upodobań klienta.

 

 

SYSTEMY ALARMOWE

Każdy system projektowany jest i konfigurowany zgodnie
z indywidualnymi potrzebami.
Posiada niezależne (minimum na 48godzin) zasilanie w postaci akumulatora żelowego.
Wszystkie projekty i instalacje wykonywane są przez profesjonalnych instalatorów z zachowaniem całkowitej dyskrecji.

 

TELEWIZJA SATELITARNA

Montujemy bezabonamentowe zestawy telewizji satelitarnej oraz satelitarnego dostępu do internetu.

 

SYSTEMY MONITORINGU

Szczególnie skuteczną formą zabezpieczenia mienia, przeciwdziałającą szkodliwym przejawom życia społecznego, popularną na całym świecie, jest tzw. m o n i t o r i n g, oparty na profesjonalnym systemie alarmowym zainstalowanym w domu, biurze czy sklepie itp. Pracuje 24 godziny na dobę, sprawując ciągły nadzór nad obiektami wyposażonymi w instalację alarmową. Jest to system ciągłej, elektronicznej kontroli stanu bezpieczeństwa obiektów wyposażonych w lokalne systemy alarmowe. Włączenie obiektu w system monitoringu umożliwia aktywną interwencję w sytuacjach zagrożenia oraz pozwala na wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości funkcjonowania systemu alarmowego, np. w przypadku usterki lub sabotażu. Reakcja na napad czy włamanie nie ogranicza się do sygnalizacji dźwiękowej, jak to ma miejsce w sytuacji, gdy system nie podlega monitoringowi. W monitoringu naruszenie strefy chronionej uaktywnia urządzenie, które przesyła sygnał drogą telefoniczną lub radiową w specjalnym paśmie częstotliwości przydzielonym firmie monitorującej przez Państwową Agencję Radiokomunikacyjną. Sygnał ten dociera do Centrum Monitorowania i po obróbce komputerowej zostaje odczytany przez operatorów dyżurnych, którzy niezwłocznie kierują grupę interwencyjną do dozorowanego obiektu.

TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA

Ofertę kierujemy głównie do większych firm, sklepów, które wymagają nadzoru kamer wideo (podgląd i rejestracja).

 

SIECI KOMPUTEROWE

Budujemy sieci komputerowe zarówno tradycyjne jak i bezprzewodowe.

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wykonujemy także kompletne instalacje elektryczne oraz pomiary.